Humlebæk Kirke – en dåb med pause og lidt kirkehistorie

Sommeren 2011 skulle min søn døbes og det skulle gå hurtigt, hvis han da ikke skulle navngives med et kongenavn inden hans 1 års fødselsdag. I alle tilfælde skulle det ske i vores lokale Humlebæk Kirke. Glæden var stor, da vi så navnet på en af de lokale præster, Charlotte Ellermann, selvsamme Charlotte som havde viet mig og min kone på Østerbro i 2004

Humlebæk Kirke

Vi blev viet i den meget smukke Skt. Jakobs Kirke midt på Østerbro og havde, som man skal, forud for vores bryllup haft en samtale med Charlotte, så hun kunne “skræddersy” vielsen netop til os. Det blev en god samtale, der førte til et meget personligt vielsesritual, som ovenikøbet foregik på engelsk med en blanding af danske og amerikanske traditioner – min kone er amerikaner.

En dåb med en indlagt pause
I 2007 flyttede min lille familie fra Østerbro til Humlebæk, og det har vi bestemt ikke fortrudt. Det var nu min søns tur til at blive døbt, og vi var meget glade, da vi erfarede, at Charlotte havde gjort det samme som os.

Dåben gik godt med et humoristisk indslag. Charlotte gik simpelthen i stå midt i sin prædiken. Midt i en sædvanlig velformuleret sætning blev der pludselig stille oppe på prædikestolen. Stor undren fra salen, og så lød det fra Charlotte “…. det …, det har jeg altså  ikke prøvet før, jeg kan simpelthen ikke finde side 3. Hvad gør jeg ….”.

Nede i salen lød der spredt latter og fnisen, og så lød det med klar røst “improviser”. Det var min gode ven Martin, for hvem der kun er en vej fra punkt A til B – nemlig den hurtigste. Charlotte fulgte rådet og alle var glade og tilfredste og måske lidt lettede over, at en “autoritet også kan fejle”.

Charlotte Ellermann passer på sognets indbyggere sammen med sognepræst Hans-Henrik Ross.

Kirken og dens historie
Humlebæk Kirke er placeret ved strandvejen lige nord for kunstmuseet Louisiana. Indtil 1924 standsede Ny Strandvej lige nord for Kirken. Der hvor strandvejen nu går lå det daværende Humlebæk Hotel, der blev revet ned i forbindelse med videreførelse af strandvejen nordpå.

Humlebæk hørte oprindelig til Asminderød Sogn. For borgerne i Sletten og Humlebæk holdt kapellanen gudstjeneste under åben himmel i Lave Skov og på Sletten Skole. Der var et stigende pres for en lokal kirke og i 1866 tog en kreds af bebore i Asminderød, Grønholt og Fredensborg initiativ til oprettelsen af et kapel.

Der blev nedsat en komite – blandt andet med deltagelse af hofballetmester August Bournonville. Kammerherre C. Brun fra Krogerup var blandt bidragyderne og skænkede et stykke land til formålet.

Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede blev valgt til arkitekt og grundstenen blev lagt den 13. juni 1868 under overværelse af kong Christian den IX. Samme år 20. december blev kirken taget i brug.

Kirken blev bygget i byzantinsk rundbuestil, hvor kor og skib blev dækket af rundbuede tøndehvælvinger. Fra starten blev kirken af ukendte årsager benævnt “Capellet”.

Udsmykning
Kirkens udsmykning er løbende blevet renoveret og udskiftet. Bag alteret ses et smukt glasmosaik udført af Sven Havsteen Mikkelsen, som forestiller lysets kamp mod mørket eller livets kamp mod døden.

Alteret
Alteret er oprindelig skabt af E. Zeuthen Nielsen i 1868. På nordsiden af alteret hænger det oprindelige altermaleri med Kristus på korset udført af A. Dorph i 1868. Kalk, disk (lille bakke til brød) og oblatæske er fra 1868 og kirkens vinkande fra 1873.

Døbefonten
Døbefonten er ældre end kirken og blev oprindelig lavet i 1846 af H. Dalhoff til Helligåndskirken i København. Kirkefonten blev skænket til Humlebæk Kirke i 1895 af patronatet for Helligåndskirken.

Skibet

Kirkeskibet er formentlig ophængt ved kirkens indvielse i 1868 og er skænket af fisker og dykker Jens Jensen. Skibet forestiller orlogsbriggen med 12 kanoner  og er formentligt ophængt i forbindelse med kirkens indvielse. Man ved med sikkerhed, at det fandtes i kirken i 1878.

Orglet
Det nuværende orgel er bygget af orgelbygger Carsten Lund i 1997 og består af 24 stemmer og tre transmissioner fordelt på tre manualer og pedal.

Kirken brænder
Natten mellem den 18. og 18. december 1898 blev de lokale borgere vækket ved råb om brand. Det viste sig, at kirken stod i lys lue. Som det fremgår af en gammelt nummer af Helsingør Dagblad viste en undersøgelse, at et glaceret varmerør fra en ovn var blevet sprængt af varmen og havde antændt træværket. Ilden blev slukket ved hjælp af de lokale fiskere og folk fra Krogerup. Kirken var ilde tilredt, men allerede den 22. oktober 1899 kunne kirken genindvies.

Lær mere om Humlebæk Kirke
Du kan læse mere om Humlebæk Kirke i Tage Jensens bog “Humlebæk Kirkes historie” og i Humlebæks Sogns Kirkeblad. I kirkebladet kan du læse om koncertarrangementer, kirketure, konfirmationsforberedelse og meget andet. Info om Humlebæk Kirkes historie i denne artikel er i vid udstrækning hentet fra Tage Jensens bog.

Adresse
Humlebæk Kirke
Humlebæk Strandvej 21A
3050 Humlebæk

Kordegn/Kirkekontor
Teglgårdsvej 131
3050 Humlebæk
Tlf.: 49190615
www.humlebaekkirke.dk

Sognepræsterne
Hans-Henrik Ross
Tlf.: 49 19 04 96
Email: hr@km.dk

Charlotte Ellermann
Tlf.: 49 19 23 77
Email:chel@km.dk

This entry was posted in Historie, Kultur and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *