Aarstiderne modtager erhvervspris

Årets erhvervspris fra Fredensborg Kommune går i år til Aarstiderne ved Krogerup Avlsgaard i Humlebæk. Det er femte gang, at kommunen uddeler prisen. Med prisen følger forud æren en check på 5000 kroner og en vinderpalette

Onsdag den 20. juni uddelte formanden for Fritids- og Erhvervsudvalget fra Fredensborg Kommune Per Frost Henriksen årets erhvervspris til Aarstiderne. Og valget var ikke svært. “Fredensborg Kommune har en oprigtig stolthed over at huse en virksomhed som Aarstiderne. Det er ikke blot en virksomhed i vækst, men også en virksomhed, der har  en holdning til tingene,” sagde Per Frost Henriksen ved prisoverrækkelsen.

Ikke kun madkasser
Aarstiderne er særlig kendt for måltidskasser med økologiske varer, som man kan bestille på nettet og få leveret til døren. Flere end 45.000 husstande benytter sig i dag af denne ordning.

Men Aarstiderne er ikke kun madkasser, og Krogerup Avlsgaard er platform for den udvikling. I dag har gården udviklet sig til en egentlig attraktion, hvor besøgende fra Humlebæk og opland kommer forbi for at opleve de mange aktiviteter – eksempelvis det årlige høstmarked, der i år finder sted lørdag den 1. september og søndag den 2. september.

Aarstidernes gårdsalg ved Krogerup

“Aarstiderne har et brand, som tiltrækker mange mennesker. Det er god reklame for kommunen, og de værdier, vi gerne vil stå for,” sagde Per Frost Henriksen

Historien om Krogerup
Dokumenter tilbage fra 1500-tallet viser, at Krogerup oprindelig var en bondegård. Kong Frederik III gav i 1661 ridefogeden og “frihedskæmperen” Hans Rostgaard kongeligt skøde på Krogerup som “evindelig ejendom for sig og sine arvinger med adelig frihed”. Skødet blev givet for Hans Rostgaards indsatser i krigen mod svenskerne i 1658-60.

Krogerup ved Humlebæk

I 1810 blev Krogerup solgt til handelsmand og konferenseråd Constantin Brun, hvis slægt beholdte Krogerup helt frem til 1942, hvor statens jordlovsudvalg købte gården. Hovedbygningen blev i nogle år benyttet af Kystpolitiet som skole, indtil den tyske besættelsesmagt i september 1944 satte det danske politi ud af spillet. Tyskerne oprettede derefter en Schalburgskole på Krogerup.

Efter krigen blev Krogerup Højskole oprettet, og det daværende statsskovsdirektorat overtog driften af skoven og landsbrugsjordene med tilhørende avlsbygninger og mejeri.

I 1998 bortforpagtede Skov- og Naturstyrelsen Avlsgården til økologiske landdrift, og i dag er det Aarstiderne der forpagter gården.

Links:
www.aarstiderne.com
www.madbio.com – Aarstidernes egen madkanal

Adresse:
Krogerupvej 3C
3050 Humlebæk
Tlf.: 70260066
Email: info@aarstiderne.com

This entry was posted in Butikker, Historie, Natur. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *